مکان فعلی :
اخبار :

۱۳۹۴/۱۰/۰۷

تقدیر ازمدیر محترم هسته گزینش استانداری کرمان

تقدیرجناب آقای حسنی مدیرکل محترم بنیاد شهید وامورایثارگران استان کرمان از جناب آقای بهشتی فرمدیر محترم هسته گزینش استانداری کرمان

تقدیرجناب آقای حسنی مدیرکل محترم بنیاد شهید وامورایثارگران استان کرمان از جناب آقای بهشتی فرمدیر محترم هسته گزینش استانداری کرمانمنبع :
بازدید : ۳۳۵


مطالب مرتبط با این موضوع :